editor

A collection of 2 posts

Elixir với Emacs

Elixir với Emacs

“I’m using Linux. A library that emacs uses to communicate with Intel hardware.” – Erwin, #emacs, Freenode. Để cài đặt các package, mình sử dụng straight.el và use-package. Nếu muốn bạn có

Elixir với Visual Studio Code

Elixir với Visual Studio Code

Nhắc đến Visual Studio Code (gọi tắt là VSCode) thì chắc là ai cũng biết nên mình không giới thiệu chi tiết nữa. Chỉ xin được liệt kê một số điểm chính: Là